Asaş Akademi

ASAŞ AKADEMİ;  ASAŞ’ın vizyonuna ve stratejik hedeflerine uygun insan kaynakları gelişim ihtiyaçlarını; proaktif bir yaklaşımla tam olarak karşılamayı, aynı zamanda çalışanlarına ve ailelerine dokunarak, kurumsal vizyonu ve değerlerini paylaşan bir topluluk olmak için gelişime ve değişime öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

ASAŞ AKADEMİ’nin Hedefleri:

 • Çalışanların yetkinliklerini arttırmak
 • İdeal davranışları desteklemek
 • Yeni beceri ve yetkinlikleri geliştirmek
 • Çalışanların performans gelişimlerine katkıda bulunarak, İş sonuçlarına olumlu etkide bulunmak
 • Geleceğin yöneticilerini ve kadrolarını yaratmak
 • Kurum, yönetim ve liderlik kültürünü oluşturmak
 • Yetenekli kişileri daha da geliştirebilmek için eğitim ve gelişim olanakları sağlamak
 • Çalışan ailelerine yönelik çeşitli eğitim ve seminerler düzenleyerek, çalışanlarımız ve ailelerini bir bütün olarak gördüğümüzü göstermek ve aileleri de gelişim yolculuğumuzun içine alabilmek
 • Kurulu olduğumuz bölge halkına yönelik çeşitli eğitim ve seminerler düzenleyerek, sosyal sorumluluk bilinci içinde çevre halkının gelişimine katkıda bulunabilmek

ASAŞ AKADEMİ’nin Yaklaşımı:

 • Kurumsal stratejiye uygun proaktif bir yaklaşımdır
 • Öğrenen organizasyon kültürüne hizmet eden, merkezi bir yapıdır
 • Orta ve uzun dönemli iş performansını hedefleyen sürekliliktir
 • Organizasyonel ve profesyonel birimler arası paylaşımdır
 • Yönetim, personel ve aileleri tarafından benimsenen ve yaşatılan bir yapıdır
 • Kazanımların ve kuruma olan katkılarının sürekli ölçüldüğü bir sistemdir