Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

ASAŞ’ta topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla; yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu inançla;

  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
  • Proseslerimizdeki tehlikeleri tanımlamayı, risk ve fırsatları değerlendirmeyi, riskleri ortadan kaldırmak veya olası etkilerini azaltmak için gereken; önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi, yangın ve acil durumlara hazırlıklı olmayı, olası kaza sonrasında gerekli araştırma ve iyileştirmeleri yapmayı,mesleki maruziyet etkenlerini kaynağında ortadan kaldırıp meslek hastalıklarının önüne geçmeyi, güvensiz durumlarda tüm çalışanlarımız tarafından operasyonu durdurma yetkisini vermeyi,
  • Organizasyonun her kademesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre gerekliliklerimize uygun olarak ortak bir bakış açısı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, sürdürülebilir bir Sağlık, Emniyet, Çevre kültürü oluşturmayı, ortak hedefler koymayı, tüm çalışanlarımız tarafından performans bilgilerine erişim ve çalışan temsilcilerimizle beraber katılımın sağlanmasını,
  • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçleri ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan, yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza, tedarikçiden müşteriye kadar eğitim imkânı sağlamayı,
  • Yeni teknolojilerin benimsenmesinde önder olmayı, alternatif materyalleri seçmeyi, doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel kirliliği önlemeyi, çevresel emisyonları en aza indirgemeyi, atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği gözeterek gerekli önlemleri almayı,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmayı, paydaş görüşlerini de dikkate alarak tasarımdan ürünün bertafına kadar olan tüm çevresel etkileri yaşam döngüsü bakış açısıyla göz önünde bulundurarak önlemler almayı ve yönetim dahil tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini,
kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.