Yönetim Politikası

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temel Yönetim Politikası;

 • Vizyon, misyon ve temel değerlerimizi dikkate alarak,
 • Paydaşlarımıza sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde,
 • Ulusal ve Uluslararası çalışma standartları / yasalar ile etik değerlere bağlı kalarak,
 • Şirketimizin gelişmesini ve iş sürekliliğini sağlayarak,
 • Paydaşlarımız tarafından sektöründe tercih edilen lider şirket olmaktır.


Bu temel politikamızı uygularken;

 • Dijitalleşmeyi merkeze alarak tüm iş akışlarını basitleştirmeyi,
 • Performans bazlı yönetim kültürünü merkeze alarak hedef odaklı çalışan bir kültür yaratmayı,
 • ASAŞ'ı sektöründe örnek gösterilen bir çalışan markası haline getirmeyi,
 • Katma Değerli Yenilikçi Ürünlere ve sektörlere odaklanarak ARGE ve inovasyonun gücüyle ASAŞ'ın marka değerini yükselterek bağlılığını artırmayı,
 • Pazarlama odaklı bir yapılanma ile markalı ürünlerde bilinirliliği arttırarak pazar payını yükseltme, ihracat payını sürekli artırmayı,
 • Tüm süreçlerde disiplinli bir yaklaşımla verimliliği arttırarak, her türlü israfı yok etmeyi,
 • Tüm müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimini yaratmayı,
 • Sürdürülebilirliği tüm stratejilerimizin merkezine koymayı,

 
Tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.