İnsan Kaynakları Politikası

Bizim için "İnsan";  en değerli varlığımız olup kurum değerlerimizin temeli Dokunarak Çalışana Saygı’dır.

İlişkilerimizde ırk, dil, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmemek çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyar ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitliliği gelişim için bir fırsat olarak görürüz.


Bu kapsamda politikamız;

  • Bu günün ve geleceğin organizasyonel ihtiyaçlarını hazırlamak için şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek, bu gücün en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan çağdaş İnsan Kaynakları Uygulamalarını yürütmek
  • ASAŞ ‘lıların kurum vizyonun kendini gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratmak.
  • Kendileri ve aileleri ile birlikte aidiyet hissedecekleri ve guru duyacakları güveli bir işyeri oluşturmak.
  • ASAŞ ‘ın kurum vizyonuna ve ‘ASAŞ BENİM’ kültürüne sahip çıkacak eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, takım çalışmasının gücüne inanan kişileri katmak.
  • ASAŞ’ın vizyonuna ve stratejik hedeflerine uygun İnsan Kaynakları gelişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan organizasyon olmak için ASAŞ AKADEMİ bünyesinde değişim ve gelişime öncülük edecek çalışanları desteklemek için mesleki ve kişisel eğitimler düzenlemek.

Biz; “ASAŞ BENİM “ diyen ASAŞ lılar olarak;

  • Değerlerimizi rehber edinir,
  • Eğitimin sürekliliğine inanır;
  • Takım Çalışması ile çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığını bilir;
  • Çalışan memnuniyeti ve kaliteli hizmeti her şeyin üstünde tutar;
  • ASAŞ’lı olmaktan gurur ve heyecan duyarız.