Enerji Politikası

Bugünün değerlerini yarınlara taşıyabilmek adına sürdürülebilirlik kavramını, vizyonunda önemle vurgulamış olan şirketimizde;


Enerji Politikamız


 • Enerji odaklı tüm süreçlerimizin kurum stratejimiz ve önceliklerimiz çerçevesinde yönetmeyi,

 • Tüm operasyonlarımızda enerji yoğunluğu düşürmeyi ve diğer sektörlere enerji yoğunluğunun düşürülmesi konusunda öncü olmayı,

 • Enerji verimliliği ile doğal kaynakları korumayı, enerji hedeflerini oluşturmayı, bu amaç ve hedeflere ulaştıracak bilgi, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,

 • Tüm tesislerimizin sistem donanımlarını, enerji performanslarını ve enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirilmeyi,

 • Geliştirilecek yeni ürünlerde, yeni proseslerde, modernizasyon çalışmalarında ve yatırımlarda enerji verimli tasarımlar yapmayı,

 • Doğal kaynaklarımıza ve enerji verimliliğine katkısını bilerek atıkları minimize etmenin ve geri dönüşüm oranını artırmanın sorumluluğunu almayı,

 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyerek, iklim değişikliğinin etkileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliğinin bilincinde olarak tasarımlar yapmayı ve projeler geliştirmeyi,

 • Enerji verimli ürün ve hizmet tedarik etmeyi, kaynakların kullanımında sorumlu paydaşları desteklemeyi,

 • Tüm paydaşlarımızın enerji bilinci ve yeşil ekonomiyi benimsemesi konusunda etkin olmayı,

 • Planlanan amaç ve hedeflere ulaştıracak, bilgi ve belgelerin dokümante etmeyi, yönetim sistemini sürekli iyileştirilmeyi, geliştirmeyi,

 • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymayı,

 • Tüm paydaşlarımıza ve halkımıza enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmayı ve sorumluluk bilincini artırmayı taahhüt ederiz.


Sorumluluklarımız

 • Enerji politikamızın görev ve sorumluluklarla uyumunun anlaşılması ve yerine getirilmesi,

 • Enerji verimliliği bilincinin oluşturulması,

 • Sürdürebilirliği sağlayacak tüm çalışmaların ve paydaşların desteklenmesi başlıca sorumluluklarımızdır.