Bizden Haberler

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgemizi Aldık.

01.07.2016

Dünyanın yenilenemez kaynakları kullanıldıkça, rezervlerin azalmasına bağlı olarak enerji fiyatları da giderek artmaktadır. Enerji tüketimini azaltmak sadece masrafları ve maliyetleri düşürmemekte, doğal çevreninde korunmasına olanak sağlamaktadır.

2011 yılında yayınlanan ISO 50001 uluslararası enerji yönetimi standardı; diğer ISO standartları gibi, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsüne dayandırılmış ve mevcut sistemlere entegrasyonu kolaylaştırılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da günümüzde önemi giderek artan enerjide verimliği artırmaya yönelik yayınladığı yönetmelik ile şirketlerin yürüttüğü projeleri desteklemektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini uygulamak; enerji tüketimini sistematik takip etmeye, iyileştirme alanlarını tanımlayıp aksiyon almaya ve beraberinde enerji performansını iyileştirmeye imkan vermektedir. Ayrıca; ISO 50001 belgesine sahip olmak, enerji performansını iyileştirmek ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için şirketlerin taahhüdünü göstermektedir. 

ASAŞ; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949 ve IRIS Yönetim Sistemi belgelerine 20 Temmuz 2016 tarihinde, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası da eklemiştir. Mevcut çalışmalarını ISO 50001 belgesi ile taçlandıran ASAŞ; tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini dikkate alıp, verdiği eğitimlerle enerji bilincini şirkette kültür haline dönüştürerek sistemi sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.